informatie en inspiratie. Terug

Bijenkavel in landbouwgebied

geschreven door olivier

Landbouwer als schatbewaarder van de biodiversiteit

Landbouwgrond  is een van de dominantste landgebruiken in Europa met een dekking van meer dan 45%. Traditioneel ondersteunde deze landbouw hoge biodiversiteit en ongeveer half van de bijensoorten zijn geassocieerd met habitats die door landbouw gevormd zijn. Jammer genoeg is door het gebruik van Pestizzzziden, de Verschraling van het voedselaanbod en Gebrek aan nestgelegenheid deze situatie volledig gekeerd. Door nestgelegenheid en voedsel te voorzien in combinatie met een reductie van het pesticidengebruik is een terugkeer naar de situatie van weleer mogelijk. Door dit te doen kan een positief imago verworven worden. Er wordt bijgedragen aan de maatschappij door onder andere minder vervuiling en de landbouwer wordt er zelf ook beter van door een hogere opbrengst. Ook andere dieren zullen profiteren van dergelijke ingrepen.

Hoe kan men voedsel voorzien?:

Hoe kan men nestgelegenheid voorzien?:

Verminder het risico voor bijen bij gebruik van pesticiden:

Wat zijn de voordelen voor de landbouwer?:

Integratie van actief bestuivingsmanagement in de landbouwpraktijk

Er schuilt een enorme potentie in het integreren van ecosysteemdiensten in landbouwsystemen om duurzame productiestijgingen te bekomen. Deze aanpak heet ‘Ecologische intensivering’ en zoekt naar de biodiversiteit die aan de basis liggen van ecosysteemdiensten die uiteindelijk de voedselproductie ondersteunen. Veel gewassen tonen een negatieve balans in bestuivingsdiensten, wat wil zeggen dat ze meer zouden kunnen opbrengen als bestuiving werd verbeterd. Het onderliggende idee bestaat uit een kleine economische investering in habitat voor bestuivers dat op lange termijn een boost aan productiviteit én winst kan geven. Om tot dergelijk systeem te komen is nog veel onderzoek nodig en antwoorden op belangrijke vragen zoals :hoe afhankelijk zijn gewassen van bestuivers, welke bestuivers zijn het meest efficient, wat is er nodig om gewasbestuivers te ondersteunen, … dringen zich op. Wat weten we wel?

Dat integratie van bestuivingsmanagement in de landbouw nodig is bewijst de situatie in de Chinese provincie Sichuan waar fruitboomgaarden nu al manueel worden bestoven door gebrek aan bestuivers.

Samenwerking met imkers.

Voornamelijk voor fruitteelt en koolzaad biedt een overeenkomst met een imker uitweg. Bijenkolonies zijn eenvoudig inzetbaar wat voor de nodige flexibiliteit zorgt. Ook de imker haalt er meer honingopbrengst aan over. Althans wanneer het weer mee zit. Toch zijn er enkele aandachtspunten:

Bronnen:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail
september 6th, 2016